اندازه گیری دقیق شاتون EF7 به روش Image Processing

ساخت دستگاه اندازه گیری ابعاد شاتون موتور EF7 به روش image processing با دقت و سرعت بسیار بالا، دقت دستگاه سه صدم (۰٫۰۳) میلیمتر می باشد که دقت درخواستی کارفرما شش دهم(۰٫۶) میلیمتر بود.
در این دستگاه از بهترین و معتبر ترین برند دوربین صنعتی و لنز استفاده شده است.
قابلیت کالیبراسیون دوربین و ذخیره تست بر اساس تاریخ و ساعت انجام تست جهت بایگانی مستندات و ارائه به مشتری را دارا می باشد.
این دستگاه توسط واحد کیفیت ساپکو مورد تایید قرار گرفت است.
گروه فن آوران NCCS
 فرید رمضانی ۰۹۱۲۶۶۰۹۸۱۷
توضیحات کامل تر و همچنین علت ساخت این دستگاه در فیلم زیر بیان شده است. سه

سفارش شده توسط شرکت ساپکو

فیلم کارکرد دستگاه

تست ابعاد به روش پردازش تصویر- اندازه گیری ابعاد به روش پردازش تصویر- اندازه گیری شاتون EF7

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: