دستگاه تست هیسترزیس و لگاریتمیک دِکرِمِنت

ساخت دستگاه تست Hysteresis و دیجیتال کردن دستگاه تست LogDecrement

ساخت دستگاه تست هیسترزیس مربوط به تست بازوهای نگهدارنده کابل های خطوط فشار قوی در ارتفاع معروف به (Spacer Damper) می باشد که با اندازه گیری دو پارامتر نیرو و جابجایی یک منحنی هیسترزیس بدست میاد که با محاسبه مساحت داخل منحنی از طریق انتگرال گیری توسط نرم افزار مربوطه، مقدار کار انجام شده بر روی جسم بدست خواهد آمد. 

طراحی و ساخت سیستم مکانیکی دستگاه تست؛طراحی، ساخت و برنامه نویسی کنترلر و همچنین برنامه نویسی نرم افزار GUI توسط گروه فن آوران NCCS  انجام شده است.


تبدیل و تجهیز دستگاه لگاریتمیک دکرمنت یا کاهش لگاریتمی که به صورت مکانیکی انجام می شد؛ با 
تجهیز دستگاه قدیم به سیستم دیجیتال و ساخت کنترلر و برنامه نویسی GUI، در حال حاظر تست به صورت کامپیوتری انجام می گردد.

سفارش شده توسط شرکت مهندسی صنایع برق نامدار افروز قزوین

گالری تصاویر

فیلم نحوه کارکرد دستگاه هیسترزیس (فیلم شماره ۱)

فیلم نحوه کارکرد دستگاه LogDecrement و Hysteresis (فیلم شماره ۲)

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: