راه اندازی شبکه Domain Controlller

راه اندازی شبکه کامپیوتری (Domain Controller (DC و استقرار سرور قدرتمند Hp Proliant dl380p به همراه Rack، UPS و کنسول نمایشگر، استقرار ویندوز سرور به همراه تنظیمات رِید کنترلر و اعمال پالیسی های مخصوص جهت نظارت و کنترل بر فعالیت کارمندان. ایجاد ارتباط بین کارخانه و دفتر مرکزی  مجموعه از طریق پروتکل EOIP با روتر برد میکروتیک و اختصاص اینترنت بین کارمندان مجموعه از طریق HOT SPOT محدود شده به صورت زمانی و حجمی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: