دوره آموزشی تست نفوذ با Kali Linux

آموزش های عملی شامل ۲۰ ساعت آموزش انگشت نگاری سیستم عامل، پورتها و سرویس ها با Nmap. کشف آسیب پذیری با Nessus. حملات پیشرفته با Metasploit. حملات پیشرفته MiTM  در شبکه های سیمی و بیسیم.  ساخت Backdoor و گریز از آنتی ویروس

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: