بیل گیتس

بیل گیتس

۱ – موفقیت یک معلم پست و بدجنس است که افراد باهوش را به این ذهنیت می اندازد که آنها هیچ گاه شکست نخواهند خورد.

۲ – جشن گرفتن برای پیروزی و بزرگداشت موفقیت خوب است، اما مهم تر از آن درس گرفتن از شکست است.

۳ – همه ما همواره به کسانی نیاز داریم که به ما بازخورد بدهند. به این روش است که ما پیشرفت کرده و اصلاح می‌شویم.

۴ – ناراضی ترین مشتریان شما برترین و بهترین منابع برای فراگیری و پیشرفت شما هستند.

۵ – انسان همیشه از تغییر هراس دارد.

۶ – اغلب افراد در مورد آنچه در یک سال می‌توان انجام داد غلو و اغراق می‌کنند و آنچه در ده سال می‌توان انجام داد، ‌دست کم می‌گیرند.

۷ – هیچ گاه خود را با هیچ کس دیگری در این دنیا مقایسه نکنید. در غیر این صورت به خودتان توهین کرده اید.

۸ – اگر نمی‌توانید اثری خوب و زیبا خلق کنید، حداقل آن را با ظاهری زیبا و خوب خلق کنید.

۹ – موفقیت ما به شکل اساسی وابسته و بر مبنای همکاری و تشریک مساعی، از همان ابتدای کار است.

۱۰ – برای انجام کارهای بزرگ، گاهی لازم است ریسک های بزرگ بکنید.

۱۱ – “نمی‌دانم” را به “هنوز نمی‌دانم” تغییر دهید.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: