اندازه گیری دقیق شاتون EF7  به روش Image Processing
ارسال شده توسط:farid | تاریخ:09-21-2021
ساخت دستگاه اندازه گیری ابعاد شاتون موتور EF7 به روش image processing با دقت و سرعت بسیار بالا، دقت دستگاه سه صدم (0.03) میلیمتر می باشد که دقت درخواستی کارفرما شش دهم(0.6) میلیمتر بود. در این دستگاه از بهترین و معتبر ترین برند دوربین صنعتی و لنز استفاده شده است. قابلیت کالیبراسیون دوربین و ذخیره تست بر اساس تاریخ و ساعت انجام تست جهت بایگانی مستندات و ارائه به مشتری را دارا می باشد. این دستگاه توسط واحد کیفیت ساپکو مورد تایید قرار گرفت است. گروه فن آوران NCCS  فرید…
بیشتر
0 دیدگاه