مشاوره رایگان انتخاب درایو AC هشتگرد، تامین درایو AC هشتگرد، تعمیرات درایو AC هشتگرد،نصب و پارامتردهی درایو AC هشتگرد

 مشاوره تخصصی انتخاب درایو AC، تامین درایو AC، نصب درایو AC، پارامتردهی تخصصی جهت حفاظت موتورهای القایی، تنظیم گشتاور موتورهای القایی در کاربردهای گوناگون، تنظیم جریان راه اندازی، حذف هارمونیک و حالت ژنراتوری موتورهای القایی، ساخت نرم افزارهای اختصاصی جهت مانیتورینگ و کنترل از راه دور موتورهای القایی در محدوده شهر هشتگرد، نظرآباد، آبیک پذیرفته میشود.

شماره تماس: ۰۹۱۲۶۶۰۹۸۱۷ فرید رمضانی

 

راه اندازی درایو AC در هشتگرد

کلید واژه ها: اینورتر، درایو AC ، راه اندازی الکتروموتورهای القایی، هشتگرد، آبیک، نظرآباد