فروش قبر بهشت زهرا فروش قبر تهران آرامگاه بهشت زهرا قیمت مناسب

دو باب قبر خالی ، بدون متوفی ، در قطعه ۷۳ و ۱۰۱ بهشت زهرا ، با بهترین موقعیت، فضای سبز، بر خیابان و نزدیک به سرویس بهداشتی ، سند دار و قابل تبدیل به سه طبقه ، به قیمت مناسب بفروش می رسد. ۰۹۱۲۶۶۰۹۸۱۷ (رمضانی)

دو باب قبر خالی ، بدون متوفی ، در قطعه ۷۳ و ۱۰۱ بهشت زهرا ، با بهترین موقعیت، فضای سبز، بر خیابان و نزدیک به سرویس بهداشتی ، سند دار و قابل تبدیل به سه طبقه ، به قیمت مناسب بفروش می رسد.
۰۹۱۲۶۶۰۹۸۱۷ (رمضانی)

نقشه آنلاین قطعه ۱۰۱ و ۷۳:

کلید واژه ها:
فروش قبر- بهشت زهرا- فروش قبر بهشت زهرا-فروش قبر در بهشت زهرا- فروش قبر قیمت مناسب- فروش فوری قبر- فروش قبر تهران- فروش فوری قبر تهران- فروش آرامستان- آرامگاه تهران- متوفی را چگونه خاک کنیم؟- مراسم ترحیم- ختم- روح بعد از مرگ- مرگ آرام- خواب ابدی- خانه ابدی- قبر خانه ابدی