درباره ما

گروه NCCS از سال ۱۳۹۴ به عنوان یک گروه فن آور فعایت خود را در زمینه طراحی و ساخت دستگاههای پزشکی و دستگاههای صنعتی آغاز نموده است.

یکی دیگر از فعالیتهای این گروه آموزش های کاربردی در حوزه های الکترونیک و کامپیوتر می باشد.

گروه NCCS با توجه به داشتن تیم تحقیق و توسعه قوی آماده همکاری با اشخاص،سازمانها و شرکتها در جهت اجرایی کردن ایده های جدید می باشد.