اندازه گیری دقیق شاتون EF7  به روش Image Processing
ارسال شده توسط:farid | تاریخ:09-21-2021
ساخت دستگاه اندازه گیری ابعاد شاتون موتور EF7 به روش image processing با دقت و سرعت بسیار بالا، دقت دستگاه سه صدم (0.03) میلیمتر می باشد که دقت درخواستی کارفرما شش دهم(0.6) میلیمتر بود.در این دستگاه از بهترین و معتبر ترین برند دوربین صنعتی و لنز استفاده شده است.قابلیت کالیبراسیون دوربین و ذخیره تست بر اساس تاریخ و ساعت انجام تست جهت بایگانی مستندات و ارائه به مشتری را دارا می باشد.این دستگاه توسط واحد کیفیت ساپکو مورد تایید قرار گرفت است.گروه فن آوران NCCS فرید رمضانی 09126609817توضیحات کامل تر و…
بیشتر
0 دیدگاه